Smart WiFi Plug with Energy Monitoring, White, GGO-01 - Blinkmena.qa